Kalendarium Potopu

Rok 1655

19 lipca

Wręczenie aktu formalnego wypowiedzenia wojny Rzeczpospolitej przez Szwecję. Dokonane to zostało w Sztokholmie na ręce wojewody łęczyckiego Jana Leszczyńskiego i referendarza litewskiego Aleksandra Naruszewicza.

21 lipca

W towarzystwie Hieronima Radziejowskiego do Wielkopolski z Pomorza wkracza armia szwedzka pod dowództwem Arvida Wittenberga. Na Kurlandię i Żmudź natomiast z Inflant uderza mniej liczna armia Magnusa de la Gardie.

25 lipca

Kapitulacja wielkopolskiego pospolitego ruszenia pod Ujściem. Sygnatariuszami byli: wojewoda poznański Krzysztof Opaliński oraz wojewoda kaliski Karol Grudziński.

23 sierpnia

Zawiązanie konfederacji w Wierzbołowie. Wojsko litewskie opowiedziało się po stronie króla Jana Kazimierza i stanęło w jego obronie.

24 sierpnia

Formalne przyjęcie Wielkopolski pod protekcję przez Karola X Gustawa.

8 września

Zajęcie Warszawy przez wojska szwedzkie.

16 września

Klęska pod Żarnowcem. Pospolite ruszenie województw centralnych zostało pokonane przez Szwedów. Jan Kazimierz wycofał się z jego resztkami pod Kraków.

25 września – 19 października

Obrona Krakowa, którą dowodził kasztelan kijowski Stefan Czarniecki. Trwała ona 3 tygodnie i zakończyła się honorową kapitulacją, gdy okazało się że nie ma szans na odsiecz po porażkach armii koronnej.

29 września

Porażka armii koronnej dowodzonej przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Potockiego pod Gródkiem Jagiellońskim z siłami kozacko – rosyjskimi.

30 września

Pospolite ruszenie ziemi mazowieckiej zostaje rozproszone przez wojska szwedzkie pod Nowym Dworem.

3 października

Rozbicie przez Szwedów armii koronnej pod Wojniczem. Dowodził hetman polny koronny Stanisław Lanckoroński.

7 października

Przez Nowy Sącz, Czorsztyn i Żywiec Jan Kazimierz opuszcza Rzeczpospolitą udając się na Śląsk. Razem z nim kraj opuścili najwięksi dygnitarze.

20 października

Po tajnych rokowaniach hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł i jego brat stryjeczny Bogusław podpisali traktat w Kiejdanach. Na jego mocy Karol Gustaw zostawał Wielkim Księciem Litewskim a Litwa związana została unią ze Szwecją. Uznano też władzę sejmu szwedzkiego, co równało się z zerwaniem unii lubelskiej. Traktatu tego nie uznało wojsko litewskie na czele z hetmanem polnym litewskim Wincentym Gosiewskim.

21 października

Szlachta województw: bełskiego, kijowskiego, krakowskiego, lubelskiego, ruskiego, sandomierskiego i wołyńskiego oficjalnie uznaje władzę Karola Gustawa.

28 października

Hetman wielki koronny Stanisław Potocki wraz z resztkami wojska koronnego poddaje się królowi szwedzkiemu.

18 listopada – 27 grudnia

Nieudane oblężenie klasztoru Paulinów na Jasnej Górze przez wojska szwedzkie pod dowództwem generała Burcharda Müllera. Spowodowało ono zwrot w toczącej się wojnie.

20 listopada

Jan Kazimierz na radzie senatorów w Opolu wydaje uniwersał wzywający mieszkańców Rzeczpospolitej do powstania przeciwko najeźdźcy.

18 grudnia

Jan Kazimierz wyrusza do Rzeczpospolitej. Przez Biecz dociera do Lwowa.

29 grudnia

Zawiązanie konfederacji tyszowieckiej. Uczyniło ją wojsko koronne, a przyłączyli się obaj hetmani koronni, szlachta a następnie wojsko litewskie.

30/31 grudnia

W czasie oblężenia zamku w Tykocinie obleganego przez wojsko pod dowództwem Pawła Sapiehy umiera Janusz Radziwiłł.

Rok 1656 >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>